English Danish Dictionary

lake = sø
A large quantity of water surrounded by land = En stor mængde vand omgivet af land