English Dutch Dictionary

plas

lake = meer, plas, vijver, waterplas
A large quantity of water surrounded by land = Een grote hoeveelheid water omringd door land