to be olla
and ja
of of
in sisään
to että
to have omistaa
yeah joo
it se
I minä
that että
for varten
you sinä
he hän
with kanssa
on päällä
to do tehdä
to say sanoa
this tämä
they ne
at at
but mutta
we me
his hänen
from alkaen
that että
not ei
ago sitten
by mennessä
she hän
or tai
as kuten
what mitä
to go mennä
their heidän
to can voi
who kuka
to get saada
if jos
would Olisiko
her hänen
all kaikki
my minun
to make tehdä
about noin
to know tietää
will tahtoa
as kuten
up ylös
one yksi
time aika

Vocabulary – English Finnish Basic Dictionary – 1

Leave a Reply