to be att vara
and och
of av
in i
to till
to have ha
on på
it den
I jag
that det där
for för
you du
he han
with med
on på
to do att göra
to say att säga
this detta
they de
at på
but men
we vi
his hans
from från
that det där
not inte
Mr herr
by förbi
she hon
or eller
as som
what vad
to go att gå
their deras
to can att kan
who vem
to get att få
if om
would skulle
her henne
all allt
my min
to make att göra
about handla om
to know att veta
will kommer
as som
up upp
one ett
time tid

Vocabulary – English Swedish Basic Dictionary – 1

Leave a Reply