to be olmak
and ve
of nın-nin
in içinde
to için
to have sahip olmak
so yani
it o
I ben
that o
for için
you sen
he o
with ile
on üzerinde
to do yapmak
to say söylemek
this bu
they onlar
at en
but fakat
we biz
his onun
from itibaren
that o
not değil
any hiç
by tarafından
she o
or veya
as gibi
what ne
to go gitmek
their onların
to can yapabilir
who kim
to get almak
if eğer
would cekti
her ona
all herşey
my benim
to make yapmak
about hakkında
to know bilmek
will niyet
as gibi
up yukarı
one bir
time zaman

Vocabulary – English Turkish Basic Dictionary – 1

Leave a Reply