to be być
and i
of z
in w
to do
to have mieć
us nas
it to
I ja
that że
for dla
you ty
he on
with z
on na
to do do zrobienia
to say powiedzieć
this to
they one
at w
but ale
we my
his jego
from z
that że
not nie
bad zły
by przez
she ona
or lub
as tak jak
what co
to go iść
their ich
to can aby móc
who który
to get dostać
if jeśli
would by
her jej
all wszystko
my mój
to make robić
about o
to know wiedzieć
will będzie
as tak jak
up w górę
one jeden
time czas

Vocabulary – English Polish Basic Dictionary – 1

Leave a Reply